ردیابی در CPG

images (1)
 • بهبود ایمنی مصرف کنندگان
 • سوپرمارکت های چهارفصل
 • کاهش هدر رفت و دور ریز مواد غذایی
 • فراهم سازی اطلاعات مورد نیاز مصرف کنندگان

ردیابی در پوشاک

 • شفافیت در جریان مواد و محصول
 • فراخوانی سریع و موثر
 • دید بهتر برای مصرف کننده از تولید پایدار، تجارت عادلانه و روش های کار

ردیابی در بهداشت و درمان

 • بهبود ایمنی بیمار
 • جلوگیری از جعل و تقلب
 • زنجیره تامین شفاف و کارآمد با امکان فراخوان دقیق محصول

ردیابی در صنایع فنی

 • شناسایی کالای جعلی و تقلبی، از طریق توانمند سازی مشتریان
 • افزایش کارآیی با استفاده از حامل های داده شناخته شده در سطح جهان
 • حذف ناکارآمدی و دورریز
 • تسهیل در زمان واقعی نظارت بر عملکرد و تجزیه و تحلیل داده های بزرگ
 • جفت کردن هر قلم کالا با داده های اصلی مشخصات فنی آن

ردیابی در کالاهای عمومی

 • بهبود ایمنی مصرف کنندگان
 • سوپرمارکت های چهارفصل
 • کاهش هدر رفت و دور ریز مواد غذایی
 • فراهم سازی اطلاعات مورد نیاز مصرف کنندگان

ردیابی در لجستیک

 • کارآمدی عملیات حمل و نقل و لجستیک، انبارش و تحویل کالا
 • انطباق با قوانین کنترل مرزی
 • محاسبه دقیق مالیات بر اساس تعرفه‌های گمرکی برای واردات و صادرات