تیم متخصصان ما با شما همکاری می‌کنند تا مطمئن شوید که استانداردهای GS1 را به روشی که برای کسب‌وکار شما مطلوب است اجرا می‌کنید. در اینجا به برخی از روش‌هایی که می‌توانیم به اعضای خود در شناسایی و استفاده از ارزش‌های سازمانشان کمک کنیم، اشاره می‌کنیم:

  • افزایش فروش و کاهش هزینه‌ها
  • پیاده سازی سامانه ردیابی ETS
  • پیاده سازی سامانه کدینگ سازمانی
  • بهترین استانداردهای لازم برای کسب و کار شما