مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران (GS1 Iran) به‌عنوان نماينده انحصاري سازمان جهاني GS1، مسئول ترويج و مديريت استانداردها و راه‌حل‌هاي GS1 در ايران است. ما به قدرت استانداردها براي ايجاد بهبود در زندگي انسان‌ها و تسهيل در فرايندهاي سازماني اطمينان داريم و معتقديم GS1 «زبان جهاني كسب‌وكار» را شكل داده است.

به نظر ما بهترين راه براي اشاعه و كاربرد استانداردهاي GS1 اين است كه افراد بيشتر و بيشتري با اين استانداردها و مزيت‌هاي به‌كارگيري آن‌ها آشنا شوند؛ به همين دليل از اين‌كه دانش خود را در اختيار متقاضيان قرار دهيم و كمكي به رفع مشكل سازمان‌ها بكنيم،‌ خرسند مي‌شويم.