منظور GS1 از ردیابی و رهگیری چیست؟ 

traceabilit-map

 

یک قلم کالای تجاری یا غیر تجاری، ممکن است مسیرهای متعددی را در زنجیره‌های تأمین طی کند تا به نقطه مصرف برسد. در چنین وضعیتی، مجموعه­‌ای از داده‌ها و اطلاعات درباره آن کالا و مسیری که طی کرده است به وجود می آید.

هر یک از عناصر زنجیره، ممکن است اطلاعاتی را به این جریان اطلاعاتی بیفزاید یا به بخشی از این اطلاعات نیاز داشته باشد و آن را به‌کار گیرد. لذا همگی ذی نفعان نیازمند ایجاد سیستمی هستند که بتواند اطلاعات کالا را مدیریت کند؛ به نحوی که هر یک از عوامل زنجیره بتوانند به واسطه نوع نیاز خود، موقعیت فعلی و گذشته یک کالا را در زنجیره، شناسایی و ردیابی کنند.

عبارت ردیابی و رهگیری، به معنی قابلیت شناسایی موقعیت فعی و گذشته یک موجودیت در طول یک مسیر و در طی چرخه عمر آن موجودیت است به نحوی که تمامی داده‌ها و اطلاعات مربوطه ثبت شده و به سادگی و سرعت قابل پیگیری باشد.

مطالعات GS1 نشان می دهد که عمده پروژه‌های عملیاتی شده ردیابی در دنیا در دو حوزه زیر هستند:

 ردیابی در حوزه خرده‌فروشی

 ردیابی در حوزه بهداشت‌ و درمان

   

شایسته ذکر است اگرچه علاقه‌مندی به ردیابی، در حال حاضر بیشتر در «صنایع غذایی» و «بهداشت‌ و درمان» به چشم می خورد، اما «اصول کلی برقراری سیستم ردیابی با چارچوب GS1» می تواند در هر نوع صنعتی به‌کار گرفته شود تا قابلیت ردیابی و رهگیری در سرتاسر زنجیره تأمین آن ایجاد شود.