gs1_standards_capture_icon_0

ابزارهای ضبط خودکار داده‌ها دو گروه هستند:

بارکدها

 • بارکدهای EAN/UPC : بارکدهایی که یک بعدی یا خطی هستند و بر روی کالاهای خرده‌فروشی دیده می شوند.

  اطلاعات بیشتر …

 • خانواده دیتابار: بارکدهاس یک بعدی فشرده که داده‌های بیشتری در آنها ذخیره می شود مانند وزن یک میوه.
  اطلاعات بیشتر …
 • بارکدهای یک بعدی که انحصارا در توزیع عمومی و عملیات لجستیکی استفاده می شوند: بارکدهای یک بعدی که از هر طرف خوانده می شوند و کلیدهای شناسایی و ویژگیهایی در توزیع عمومی با آنها نمایش داده می شود.
  اطلاعات بیشتر …
 • بارکدهای دوبعدی: نمادهای دوبعدی فشرده و ظرفیت بالا که برای ارائه همه کلیدهای شناسایی GS1 و ویژگیهای مربوطه مناسب هستند.
  اطلاعات بیشتر …

تگ‌های فرکانس رادیویی RFID

کد الکترونیکی محصول (EPC) و تگ شناسایی با فرکانس رادیویی (RFID): کد الکترونیکی محصول یا EPC پلی بین شناسه‌های مبتنی بر بارکد GS1 و تگ فرکانس رادیویی RFID برقرار می کند. اطلاعات بیشتر …