قبل از اينكه بتوانيد از كليدهاي شناسايی، باركدها و استانداردهای GS1 استفاده كنيد، لازم است به عضويت سازمان GS1 در آمده و يك پيش شماره شركتی GS1 دريافت كنيد. براي عضويت و دريافت پيش‌شماره شركتی GS1، به مركز ملی شماره‌گذاری كالا و خدمات ايران (GS1 Iran) يا به یکی از نمایندگی‌های آن مراجعه نماييد. فهرست و نشانی نمایندگی‌ها در آدرس اینترنتی زیر قرار دارد:

  https://irancode.ir/CMS/Colleagues/Colleagues

همچنين در صورت نياز به هرگونه راهنمايی می توانيد با ما تماس بگيريد.