سیستم ردیابی GS1

خلاصه

ردیابی موادغذایی برای سازندگان فعال در این حوزه، موضوع بسیار مهمی است، به این دلیل که مسائل مربوط به امنیت و کیفیت موادغذایی درسال‌های اخیر پررنگ شده‌اند و مشتریان دغدغه امنیت و کیفیت موادغذایی را دارند و شرکت‌های صادراتی با فشار بین المللی فزاینده‌ای درراستای ایمنی محصولات صادراتی مواجه هستند.

ردیابی دغدغه جهانی برای تمامی سازندگان است و براساس دغدغه‌های روبه‌افزایش در‌خصوص نگهداری و تولید ایمن موادغذایی، اهمیت استانداردهای جهانی در راستای بهبود قابلیت ردیابی و رهگیری سریع ارتباطات بین منابع و دریافت‌کنندگان، نقش مهمی در راستای تامین ایمنی و کیفیت محصولات غذایی که به دست مشتری می‌رسد ایفا می‌کند.

استاندارد ردیابی جهانی توسط سازمانGS1 توسعه داده شده است و به‌طور عمده‌ای در اروپا به‌منظور کمک به جریان کالاهای اروپایی و ملی مورد استفاده قرار گرفته است. تمامی کالاهای وارداتی به اروپا از کشورهای خارجی وارد می‌شوند ولی در کشورهای آسیایی نظیر چین به صورت دستی، در نقطه تحویل ردیابی می‌شوند. مادامی‌که واردات در حال رشد می‌باشد، برخی از مشکلات در فرآیندهای بازیابی/فراخوان رخ می‌دهد.

معرفی استاندارد ردیابی GS1

راهکار ردیابی GS1، ابزاری قدرتمند به‌منظور پیاده‌سازی ردیابی در زنجیره‌تامین مبتنی بر استانداردهای سیستم GS1 است.

استاندارد جهانی ردیابی GS1 (GTS) فرآیند کاری ردیابی و حداقل نیازمندی‌های مدیریت داده برای تمامی سیستم‌های ردیابی  مستقل از تکنولوژی را تعریف می‌کند. این استاندارد شرکت‌ها را قادر به پیاده‌سازی ردیابی و رهگیری محصولات در جریان جابجایی این محصولات بین شرکت‌ها می‌نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:

www.gs1.org/traceability

در تصویر ارائه شده در صفحه بعد جریان فیزیکی و اطلاعاتی مربوط به سیستم ردیابی جهت کسب اطلاعات بیشتر ترسیم شده است.

کلیدهای شناسایی ردیابی GS1

شناسه SSCC: این شناسه، کلید شناسایی GS1 برای یک قلم کالای تجاری است که برای اهداف حمل‌و‌نقل و/یا انبارداری مورد استفاده قرار می‌گیرد و به مدیریت حمل‌و‌نقل و انبارداری در زنجیره‌تامین کمک می‌کند.

شناسه GTIN: (شماره جهانی قلم‌کالای تجاری): این شناسه به  خودکارسازی فرآیندهای تجاری نظیر خرید و فروش کمک می‌کند. GTIN ها به هر قلم‌کالای تجاری (محصول یا خدمت) که نیاز است تا در هر نقطه از زنجیره‌تامین قیمت‌گذاری شود، سفارش داده شود و یا برای آن فاکتور صادر شود، تخصیص داده می‌شود.

شناسه GLN: (شماره جهانی مکان): این کلید شناسایی GS1 به‌منظور شناسایی مکان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شناسه به منظور شناسایی مکان‌های فیزیکی و نهادهای قانونی در مواردی که نیاز است تا برای ارتقای ارتباطات در زنجیره‌تامین بازیابی اطلاعات ازپیش تعریف شده صورت گیرد، بکار می‌رود.

کلیدهای شناسایی مورد استفاده در پیاده سازی پروژه ردیابی داخلی و خارجی شامل موارد ذیل می باشد:

 • شناسه GTIN برروی تمامی بسته‌های مصرفی نهایی
 • شناسه SSCC برای شناسایی جعبه و پالت شناسایی شده
 • شناسه GLN برای شناسایی تامین‌کننده
 • برچسب GS1-128 دربردارنده اطلاعات ردیابی نظیر شماره بچ، بهترین تاریخ استفاده، GTIN واحد مصرفی و SSCC جعبه

معرفی چالش ها

 • آموزش و کارآموزی استانداردهای GS1 (برچسب GS1-128، اعلامیه ارسال GS1 EANCOM)
 • شناسایی تجهیزات موردنیاز به‌منظور تسهیل تبادل جریان داده (پرینترها، EDIVAN)
 • تخصیص شناسه GLN به تمامی اعضای درگیر
 • بازبینی فرایند دریافت کانتینرها به‌منظور برآورده‌سازی نیازمندی‌های ردیابی

مزیت ها

بهبود ردیابی از‌طریق دردسترس قرار دادن اطلاعات به‌صورت الکترونیکی، یکی از مزایای بکارگیری سیستم ردیابی است. ردیابی برای تمامی شرکای زنجیره‌تامین حائزاهمیت است، تا اطلاعات اقلام قابل ردیابی ورودی و خروجی را به‌صورت الکترونیکی ثبت کنند، درنتیجه در فرآیند مصرف و تولید اقلام قابل ردیابی شفافیت ایجاد می‌شود و ایمنی موادغذایی در طول رنجیره‌تامین تضمین می‌شود، از دیگر مزایا می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • سازگاری با استانداردهای بین‌المللی ردیابی
 • خودکارسازی تمامی فرآیندهای عملیاتی ردیابی در شرکت‌ها
 • تقویت جنبه‌های رقابتی شرکت synbroad در قوانین اتحادیه اروپا درخصوص مواد‌غذایی

 

مقالات و نمونه های کاربردی