تصویب قواعد جدید تخصیص GTIN در بخش بهداشت و درمان

روش­های شناسايی قلم تجاری اندازه ثابت[1]

نماد بارکد Universal Product Code[2] حامل شماره GTIN-12

شماره GTIN[3] از 8، 12، 13 یا 14 رقم تشکیل شده است. این ارقام را اگر بخواهیم همیشه به عنوان رشته داده اعداد به انضمام رقم کنترل نهایی در نظر بگیریم، زمانی که با استفاده از پيش‌شماره GS1، پيش‌شماره GS1-8 یا پيش‌شماره شرکتی GS1 ساخته می‌شوند، به صورت يكتا در می‌آيند.

GTIN GTIN format

GTIN-8

GTIN-12

GTIN-13

GTIN-14

N7 + C

N11 + C

N12 + C

N13 + C

N –  رقم عددی              C   –  رقم کنترل

 

جهت ساخت کدهای میله‌ای UPC-E، تنها از پيش‌شماره‌های شرکتی U.P.C که با صفر شروع می‌شوند، استفاده می‌شود. پيش‌شماره‌های شرکتی U.P.C. در این محدوده (شروع با صفر) تنها به شرکت‌هایی كه نياز آن­ها به این پيش‌شماره تاييد شده باشد ارائه می‌شود و از این شرکت‌ها خواسته می‌شود تا منابع محدودشان را به دقت مدیریت نمایند. (برای مثال؛ اقلامی که بسته‌بندی‌ آنها به‌گونه‌ای‌ است که فضای کافی برای استفاده از سایر کدهای میله‌ای وجود ندارد)

برخی از شماره‌های GTIN-12 که پيش‌شماره U.P.C. آنها با صفر شروع می‌شود، با نمادهای کوچک که بارکد UPC-E نام دارد، ارائه می‌گردند. در اين نوع نماد، GTIN-12 به‌صورت بارکد حاوی 6 نويسه، فشرده‌سازی شده است. برای پردازش کاربردی، GTIN-12 باید توسط نرم‌افزار اسكنر بارکد یا نرم‌افزار کاربردی دیگری به ابعاد کامل‌تر خود تغییر شکل یابد. هیچ‌گونه بارکد UPC-E شش‌رقمی‌ای وجود ندارد.

بارکد  UPC-E، يكی از نمادهای EAN/UPC است که نمایان‌گر GTIN-12 شش‌رقمی رمزنگاری شده بوده و از تکنیک‌های حذف صفر در آن استفاده شده است.

شکل شماره 1- بارکد UPC-E

 

شماره جهانی قلم تجاریGTIN-8

شماره GTIN-8 برای اقلامی است که روی بسته‌بندی آنها فضای کافی جهت درج نمادهای EAN-13 یا UPC-A وجود ندارد. شماره GTIN-8 بر اساس درخواست کاربران، توسط سازمان‌های عضو GS1 (MO) به صورت جداگانه ارائه می‌گردد. شكل زیر ساختار داده‌های GTIN-8 را نشان می‌دهد.

جدول شماره 2-ساختار GTIN-8

پيش‌شماره  GS1-8یک رشته مجزای سه رقمی است که توسط دفتر جهانی GS1 صادر می‌شود.
شماره مرجع قلم توسط سازمان عضو GS1 ارائه می‌شود.

فرآیند تأیید رقم کنترل به صورت خودکار توسط اسكنر بارکد انجام می‌شود. اين كار از درستی ترکیب عدد اطمینان حاصل می‌­کند.

قبل از تصمیم‌گیری و استفاده از GTIN-8 به‌جای GTIN-13 یا GTIN-12 ، شرکت‌هایی که درون سازمان خود از چاپگرها به‌صورت مشترک و تحت شبکه استفاده می‌کنند، باید موارد زیر را مد نظر قرار دهند:

  • آیا با حفظ حداقل الزامات کیفی مورد نیاز در چاپ بارکد، اندازه و ابعاد بارکد می‌تواند کاهش یابد؟ (برای مثال با عرض کمتری چاپ شود)
  • برچسب يا طرح گرافيكي روی بسته‌بندی کالا به‌گونه‌ای تغییر یابد که فضای درج بارکد EAN-13 یا UPC-A یا نمادی از خانواده ديتابار GS1 كه برای POS‌ خرده‌فروشی مناسب است، در آن لحاظ گردد.
  • نکته: طراحی مجدد و افزایش اندازه برچسب می‌­تواند یک گزینه باشد، مخصوصاً زمانی که برچسب موجود در مقایسه با محیط روی بسته‌بندی کالا، کوچک است.
  • اگر ممكن باشد از بارکد با ارتفاع کوتاه‌شده استفاده شود اما بارکد کوتاه‌شده (با طول معمولی اما ارتفاع کاهش‌یافته) تنها موقعی استفاده می‌شود که جایی برای چاپ بارکد با سایز کامل وجود نداشته باشد. کوتاه‌شدگی، قابلیت اسكن همه‌سویه را از بین می‌برد. اگر یک بارکد بیش از اندازه کوتاه‌ شده باشد، دیگر کارایی نخواهد داشت. کاربرانی که این مورد را لحاظ می‌کنند باید با مشتریان خود مشورت کنند تا موافقت آنها جلب شود.

محدودیت­های اندازه بسته
استفاده از GTIN-8 زمانی مجاز است که:

    کل مساحت قابل چاپ بسته محصول کمتر از 80 سانتی‌متر مربع باشد:

    مساحت بزرگترین وجه برچسب چاپ شده کمتر از 40 سانتی‌متر مربع باشد:

    1. محصول استوانه‌ای با قطر کمتر از 3سانتی‌متر باشد.

 

 

نکته: حامل داده‌ها برای GTIN-8، بارکد EAN-8 یا خانواده ديتابار GS1 در POS خرده‌فروشی است.

[1] اقلام تجاری اندازه ثابت، آن دسته اقلامی هستند که همیشه در یک قالب و ترکیب تولید می‌شوند (برای مثال نوع، سایز، وزن، محتوا، طرح).

[2] UPC

[3] Global Trade Item Number