برای اسكن موفقیت‌آمیز نماد کدمیله‌ای، لازم است جایگاه مناسبی برای چاپ آن بر روی محصول انتخاب شود. در اسكن دستی، محل‌های مختلف جایگذاری نماد باعث می‌شود اپراتور در شناسایی مکان نماد با مشکل مواجه شود و این شرایط بازدهی را کاهش می‌دهد. در اسكن خودکار، نماد باید طوری قرار گیرد که در میدان دید اسكنر باشد. توجه به راهنمايی‌های این فصل منجر به سازگاری و قابليت پيش ­بينی موردنیاز خواهد شد. نکته اینکه نمادهای كدميله­ ای که در این فصل به‌عنوان نمونه ارائه می ­شوند صرفاً در خصوص جایگذاری است و به اندازه، نوع، رنگ یا خصوصیت نماد كدميله‌ای اشاره نمی­ کند.

اصول كلی جایگذاری نماد کدمیله‌ای بر روی اقلام

اصول كلی زیر در خصوص جایگذاری نماد كدميله­ ای بايد چه در نقطه فروش و چه در هر جای ديگری از زنجیره تأمین كه اقلام در آن‌جا اسكن می­ شوند، برای هر نوع بسته‌بندی لحاظ شود. اقلام تجاری که در نقطه فروش اسكن می‌شوند، بايد با نماد کدمیله­ای از نوع EAN-13، UPC-A، UPC-E، کدمیله ­ای دیتابار همه‌سویه GS1، کدمیله‌ای دیتابار همه‌سویه انباشته‌شده GS1، کدمیله‌ای دیتا‌بار توسعه‌یافته GS1 يا کدمیله‌ای دیتا‌بار انباشته‌شده بسط‌یافته GS1 علامتگذاری شوند. نمادهای كدميله­ ای كه در جای ديگری غیر از نقطه فروش اسکن می‌شوند، EAN-13، UPC-A، ITF-14 و GS1-128 هستند.

نمادهای كدميله‌ای EAN-8 و  UPC-Eبرای اقلام تجاری خيلی کوچک که درنقطه فروش به فروش می‌رسند استفاده می شوند.

روی یک قلم هرگز نباید نمادهای كدميله‌اي متعدد که کدهای GTIN متفاوتی را حمل می‌کنند مشاهده شود. اگرچه حداقل یک نماد بر روی هر قلم تجاری الزامی است. در محیط انبار یا محیط‌های توزیع عمومی پیشنهاد می‌شود که از دو نماد که شماره GTIN یکسانی را حمل می‌کنند استفاده شود. همچنین برای اقلام سنگین، حجیم يا جادار در نقطه فروش پیشنهاد می‌شود از دو یا چند نماد که حاوی شماره GTIN یکسانی هستند استفاده شود. این کار برای بسته‌بندی‌های تصادفی هم که در نقطه فروش مورد توجه هستند، مجاز است. دو نماد از نوع EAN/UPC كه شماره GTIN را بعلاوه داده‌های مشخصات كد می كنند ممكن است در طی دوره گذار به حامل داده‌ی جديد نياز باشد. محیط اسكن نیز حائز اهمیت بوده و لازم است قبل از توجه به نوع بسته‌بندی، مشخص شود که آیا قلم در نقطه فروش اسكن می‌شود یا در محیط توزیع عمومی باید اسكن گردد.

تعداد نمادها

روی یک قلم کالا هرگز نباید نمادهای کدمیله‌ای متعدد که کدهای GTIN متفاوتی را حمل می‌کنند مشاهده شود. اگرچه حداقل یک نماد بر روی هر قلم تجاری الزامی است. در محیط انبار یا محیط‌های توزیع عمومی پیشنهاد می‌شود که از دو نماد که شماره GTIN یکسانی را حمل می‌کنند استفاده شود.

تعیین جهت کدمیله‌ای بر روی کالا

تعیین جهت نماد کدمیله‌ای اصولاً به فرآیند چاپ و انحنای سطح قلم بستگی دارد. اگر فرایند چاپ و انحنا اجازه دهد، بهتر است نماد در حالت «حصار چوبی » جایگذاری شود که در این حالت، میله‌های کدمیله ای به حالت عمود بر سطح زمین قرار می‌گیرند. تجربه ثابت کرده است که این دو شیوه در فرآیند اسکن تفاوتی با هم ندارند.