بارکدها نمادهای حاوی اطلاعات هستند که قابلیت خوانده شدن و اسکن توسط سیستم های لیزری یا دوربین­ های مداربسته  را دارند. از بارکدها برای رمزگذاری اطلاعاتی از قبیل کد شناسایی محصول، شماره سریال و شماره دسته‌ استفاده می‌شود. بارکدها نقش مهمی در زنجیره تأمین ایفاء می‌کنند و به ذی نفعان GS1 از جمله خرده‌فروشان، تولید کنندگان، ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل و حتی بیمارستان ها و داروخانه ها این امکان را می‌دهند تا در طول زنجیره تأمین، محصولات را بطور خودکار شناسایی و ردیابی کنند.

GS1  چندین نوع بارکد را تحت پوشش استانداردهای خود قرار داده است که هر کدام برای استفاده در موقعیت‌های متفاوت طراحی شده اند. بارکدها ممکن است یک بعدی یا دو بعدی یا الکترونیکی باشند. تقریباً همه ما محصولاتی خریداری کرده ایم که دارای یک یا چند بارکد بوده اند.

برای نمایش کد جهانی محصول یا GTIN که عموما برای شناسایی اقلام خرده فروشی یا داروئی و پزشکی بکار برده می شود، بطور معمول از بارکدهای تک بعدی یا خطی استفاده می شود. هنگام خرید یک کالا در یک فروشگاه خرده فروشی، بارکد GTIN  در قسمت بیرونی محصول بر روی یک برچسب بارکد چاپ شده و قابل مشاهده است.

نمادهای یک بعدی

نمادهای دوبعدی

بارکدهای دارای بار الکترونیکی

EPC HF GEN2

EPC UHF GEN2