– افزودن ارزش مشتری با قابلیت ردیابی

در سطح جهان، روند فزاینده ای از حوادث یا بحران‌های ایمنی و سلامت مواد غذایی طی سال های متمادی وجود داشته است که به اهمیت ردیابی جهانی مواد غذایی از مبدا تا مقصد هشدار داده تا از در امان ماندن مصرف کننده اطمینان حاصل شود. شرکتDCH Logistics  به کمک GS1 استاندارد ردیابی جهانی (GTS) و راه حل‌های مدیریت زنجیره سرد مبتنی بر RFID را در خدمات زنجیره تأمین مواد غذایی خود به منظور افزایش قابلیت ردیابی جهانی مواد غذایی و افزایش شفافیت در زنجیره تأمین به کار گرفته است.

علاوه بر این، برای اطمینان از ایمنی مواد غذایی در سراسر زنجیره‌تامین، DCH Logistics  قابلیت ردیابی را برای تأمین کنندگان بالادست خود گسترش می‌دهد. کدهای بی‌نظیر GS1 مانند GTIN و SSCC به هر واحد بسته بندی شده و لجستیکی اختصاص داده می‌شوند. تمام اطلاعات واحد لجستیکی و حمل‌و‌نقل از طریق ezTRACK  در اختیار طرفین ذیربط قرار می گیرد. DCH Logistics ، به عنوان ارائه دهنده خدمات لجستیکی، از اطلاعات دقیق قابلیت ردیابی آگاه است و پردازش سفارش را پس از ورود محصول سرعت می‌بخشد.

DCH Logistics یک راه حل مدیریت زنجیره سرد مبتنی بر RFID متناسب با محصولات غذایی حساس به دما نیز مانند شیرینی سازی راارائه نموده است. با نصب سنسورهای RFID ، دما و رطوبت را می توان به طور مداوم در طی هر نقطه لجستیکی مهم، از جمله انبارداری، بسته بندی و ارسال در کل زنجیره تأمین، تا تأیید دریافت مشتری کنترل نمود. اطلاعات نظارت شده را می توان دائماً از طریق ezTRACK پیگیری کرد.

با پیاده سازی استانداردهای جهانی GS1 و فن آوری‌های توانمند آن، DCH Logistics این قدرت را دارد تا با دادن اطمینان به اعضای زنجیره تأمین یک فضای امن ایجاد کند.

منبع: گزارش سالانه 2014 ، GS1 هنگ کنگ