نکته: محتوای این صفحه به‌مرور تکمیل می‌شود.

سند جامع مشخصات فنی GS1، مهمترین و جامع‌ترین سند معرفی سیستم استانداردهای GS1 است. در ادامه، می‌توانید بخش مقدماتی و بخش اول از این مستند را دانلود و مطالعه نمایید.

gs1-General-specifications-2015-fa

دانلود مقدمه و بخش اول

گفتنی است نسخه 2015 این سند توسط مرکز GS1 ایران ترجمه شده و مراحل چاپ کاغذی و انتشار الکترونیکی را پشت‌سر می‌گذارد.

در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر، به صفحه GS1 General Specifications در سایت جهانی GS1‌ مراجعه کنید.