نكته: محتواي اين صفحه به‌مرور تكميل مي‌شود.

سند جامع مشخصات فني GS1، مهمترين و جامع‌ترين سند معرفي سيستم استانداردهاي GS1 است. در ادامه، مي‌توانيد بخش مقدماتي و بخش اول از اين مستند را دانلود و مطالعه نماييد.

gs1-General-specifications-2015-fa

دانلود مقدمه و بخش اول

گفتني است نسخه 2015 اين سند توسط مركز GS1 ايران ترجمه شده و مراحل چاپ كاغذي و انتشار الكترونيكي را پشت‌سر مي‌گذارد.

در صورت تمايل به كسب اطلاعات بيشتر، به صفحه GS1 General Specifications در سايت جهاني GS1‌ مراجعه كنيد.