پیرو “آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت“ موضوع مصوبه شماره 165389/ت 46849ک مورخ 21/8/1390 هیئت محترم دولت و تصویب نامه شماره 16145/ ت 53525 ه مورخ 16/02/96 هیئت محترم دولت، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات ملزم به انجام تمامی مراحل معاملات (از مرحله ثبت درخواست تا پرداخت وجه)در بستر سامانه مذکور می باشند و انجام معاملات در ابعاد جزئی، متوسط و عمده و مزایدات اموال منقول و غیرمنقول در خارج از سامانه، برای دستگاه های اجرایی مشمول امکان پذیر نمی باشد.
در همین راستا درحال حاضر، دستگاه های متعددی در سراسر کشور خرید و مناقصات کالا و خدمات و مزایده های اموال منقول و غیرمنقول را  به صورت کاملاً الکترونیکی  برگزار می نمایند وتامین کنندگان، درصورت عدم عضویت درسامانه، امکان شرکت دراین معاملات وارائه پیشنهاد را نخواهند داشت. لذا از کلیه تأمین کنندگان محترم فعال در حوزه کسب و کار دعوت می شود با عضویت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از مزیت انجام معامله با بیش از5000 دستگاه اجرایی در سراسرکشور دریک محیط رقابتی سالم برخوردار شوند .
در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، تأمین کننده/مناقصه گر می تواند به دو صورت حضوری و یا غیر-حضوری در سامانه ثبت نام نماید. در صورتی که تأمین کننده/مناقصه گر اقدام به ثبت نام غیر حضوری کند، پس از درج اطلاعات در سامانه و دریافت  کد رهگیری می بایست به همراه مدارک مورد نیاز،  جهت نهایی سازی فرایند ثبت-نام خود به یکی از دفاتر ثبت نام مراجعه نماید.
متقاضی عضویت در سامانه می بایست مطابق با یکی از روشها زیر ثبت نام در سامانه را انجام داده و مشخصات کاربری دریافت نماید. کاربر مناقصه گر موظف به تهیه گواهی امضای الکترونیکی متناسب با این نقش جهت فعالیت در سامانه می باشد. جهت تهیه گواهی امضای الکترونیکی می توانید به یکی از دفاتر صدور گواهی امضای الکترونیکی که در منوی امضای الکترونیکی سایت سامانه معرفی شده است، مراجعه فرمایید.
مراحل ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرح زیر می باشد:
1-    ثبت نام حضوری
1-1-    تهیه مدارک ثبت نام و مراجعه به دفتر ثبت نام
1-2-    ارائه اطلاعات و  مدارک ثبت نام به متصدی دفتر ثبت نام
1-3-    کنترل مدارک توسط متصدی ثبت نام
1-4-    ثبت اطلاعات متقاضی ثبت نام بر سامانه توسط متصدی ثبت نام
1-5-    در صورت تأیید مدارک توسط متصدی دفتر ثبت نام، ثبت نهایی اطلاعات توسط متصدی
1-6-    دریافت مشخصات کاربری
2-    ثبت نام غیرحضوری
2-1- تهیه مدارک و اطلاعات مورد نیاز
2-2- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ثبت اطلاعات
2-3- تأیید سند شرایط و ضوابط استفاده از سامانه
2-4- دریافت کد رهگیری از سامانه
2-5- مراجعه به دفتر ثبت نام و ارائه مدارک به متصدی دفتر ثبت نام
2-6- تأیید مدارک در دفتر ثبت نام
2-7- دریافت مشخصات کاربری از متصدی دفتر ثبت نام
برخی امکانات سامانه برای تأمین کنندگان و مناقصه گران عبارتند از:
    خرید جزئی و متوسط:
–    اطلاع ازنیازهای خریداران درسطح کشور،معرفی کالاهای قابل ارائه، ارائه پاسخ استعلام ها /اعلام آمادگی درخصوص نیازها، اطلاع ازبرنده شدن، عقد سفارش، ثبت اطلاعات ارسال کالا و اطلاع از پرداخت های انجام شده توسط خریدار
–    تعامل مستقیم و بی واسطه با کلیه خریداران دولتی درسطح کشور بدون نیاز به تبلیغات گسترده
    مناقصات
–    اطلاع از مناقصه های برگزارشده درسطح کشور، دریافت اسناد مناقصه، ارائه پیشنهاد، اطلاع ازبرنده شدن، عقدقرارداد، ثبت اطلاعات ارسال کالا/تحویل خدمت و اطلاع از پرداخت های انجام شده توسط مناقصه گزار
–    تعامل مستقیم و بی واسطه با کلیه مناقصه گزاران دولتی درسطح کشور بدون نیاز به تبلیغات گسترده
 آگاهی از پیش نیازها و مراحل عضویت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، از طریق مراجعه  به سایت سامانه به آدرس www.setadiran.ir (بخش “ثبت نام/پروفایل”) و یا تماس  با  شماره 27313131 (مرکزپشتیبانی و راهبری سامانه  امکان پذیر می باشد.