خرده فروشان، انبارداران، توزیع کنندگان، تامین کنندگان و تولیدکنندگان برای اداره کارآمدتر کسب و کارشان ، اطمینان از دقت اطلاعات محصول و حداقل سازی هزینه ها به استانداردهای GS1 متکی هستند. استانداردهای GS1 نه تنها امکان تحقق این نتایج را درون هر کسب و کاری فراهم می کنند بلکه بر روی زنجیره های تامین هر کسب و کار نیز موثر هستند.
استانداردهای GS1 همانند DNA اقلام و محصولات در حرکت در سراسر زنجیره تامین هستند. با شناسایی منحصر به فرد هریک از این محصولات این امکان وجود دارد که تک تک محصولات با اطلاعاتشان مرتبط شوند.
نحوه ایفای نقش استانداردهای GS1 در خرده فروشی:
1. شناسایی : استانداردهای GS1 با شناسایی اعداد شناسایی GS1 استفاده شده برای تشخیص منحصر به فرد تمامی محصولات (اقلام تجاری)، واحدهای لجستیکی، مکان ها، دارایی ها و ارتباطات سراسر زنجیره تامین از تولید کننده تا مصرف کننده شروع می کند. (GLN,SSCC,GTIN)
2. ضبط اطلاعات : حمل کنندگان داده هایGS1 به کسب و کارها در زنجیره تامین خواربارفروشی کمک می کند مقادیر مختلفی از داده محصول شامل GTIN، اطلاعات Batch/Lot و تاریخ انقضا را نگهداری کنند. (بارکدهای U.P.C، GS1 DataBar،ITF-14،GS1-128،GS1 DataMatrix، RFID)
3. به اشتراک گذاری اطلاعات : با استانداردهای GS1 به عنوان زبان مشترک کسب و کار، شرکای تجاری می¬توانند به طور یکپارچه اطلاعات را برای همگام سازی داده ها و همچنین تبادل داده رویداد فیزیکی و تراکنشی درباره محصولات در حرکت درون زنجیره تامین به اشتراک گذارد. (GDSN,EDI,EPCIS)
چالش های پیش روی صنعت:
صنعت خواروبار فروشی (شامل کالاهای مصرفی بسته بندی شده، مواد غذایی تازه و خرده فروشی) و صنعت مواد غذایی تازه (شامل محصولات گوشتی، دریایی، فرآورده های گوشتی، لبنی و بخش نانوایی) دائما به دنبال راه های جدید برای همکاری با استفاده از استانداردها و فناوری برای حمایت از فعالیت هایشان هستند. از سوی دیگر با افزایش تقاضا برای داده محصولات، کارآمدی و قابلیت دید زنجیره تامین و همچنین الزامات تعیین شده توسط قوانین و مقررات وضع شده مواجه هستند؛ شرکت ها از استانداردهای GS1 برای کمک به اطمینان از قابلیت ردیابی محصول ، ایمنی غذا و همچنین ساده سازی فرآیندهای کسب و کاری استفاده می¬کنند
برای بهبود قابلیت ردیابی در صنعت، شرکت¬ها درحال پیشروی از شناسایی کالا به شناسایی محصول، و اتصال به رویدادهای رهگیری مهم به عناصر داده کلیدی هستند. استفاده از استانداردهای GS1، صنعت مواد غذایی تازه، اعتماد مصرف کنندگان و امنیت مواد غذایی را با استفاده از موارد زیر به دست می آورد:
• شناسایی محل با استفاده از شماره جهانی مکان GS1 (GLN)
• شناسایی محصول با استفاده از شماره جهانی قلم کالای جهانی GS1 (GTIN)
• شناسایی واحدهای لجستیکی با استفاده از کد سریال بسته GS1 (SSCC)
• داده اصلی محصول از طریق انتقال الکترونیکی اطلاعات در شبکه جهانی همگام سازی داده (GDSN)

فواید استفاده از استانداردهای GS1 در سراسر زنجیره تامین:
افزایش قابلیت ردیابی محصول، ایجاد قابلیت دید زنجیره تامین، ساده سازی فرآیندهای کسب و کار، افزایش کارامدی، افزایش ایمنی مواد غذایی، تسهیل فراخوانی کارآمد محصول
تامین کننده :
1. ایجاد پایه ای برای قابلیت ردیابی و فراخوان محصول،
2. ارائه بازده عملیاتی در تحویل،
3. مدیریت موجودی و فرآیندهای ارسال
4. بهینه سازی تدارکات تحویل و کاهش خطاها
5. کاهش خطاهای سفارش و حسابداری
6. افزایش سرعت معرفی محصول جدید از طریق تبادل اطلاعات دقیق محصول
تولید کننده/سازنده
1. کاهش هزینه ها و زمان سپری شده بر روی فرآیندهای دستی
2. افزایش قابلیت ردیابی برای حمایت فرآیندهای مدیریت امنیت
3. بهبود دقت سفارش گذاری و کاهش خطاهای حسابداری
4. بهینه سازی و کاهش خطاهای تحویل
عمده فروش و مرکز توزیع
1. بهینه سازی بهره وری دریافت
2. بهبود مدیریت موجودی
3. افزایش نرخ انتخاب
4. کاهش خطاها در انتخاب های اشتباه
5. بهبود دقت سفارش گذاری و کاهش خطاهای حسابداری
6. فراهم کردن شناسایی بهتر مکان و محصول از طریق فرآیندهای رهگیری و ردیابی
خرده فروش
1. افزایش بازده عملیاتی در تمامی فرآیندهای کسب و کاری مختلف
2. بهبود آماده سازی برای فراخوان دقیق و سریع
3. فعال سازی حفاظت از مصرف کننده
4. ارائه اطلاعات اضافی محصول برای افزایش فعالیت ها برای قابلیت ردیابی و برای محصول بهتر مانند مواد حساسیت زا و اطلاعات تغذیه ای