GS1 در صنعت خرده فروشی داستان بلندی دارد. امروزه صدای بیپ خوانده شدن بارکدهای gs1 هر روز بیش از پنج میلیارد بار شنیده می شود. صنعت خرده‌فروشی با سرعت و چابکی بسیار زیادی نیازهای مصرف‌کنندگان را رفع می کند. استانداردهای gs1 کمک می کند که عملیات خرده‌فروشی یکپارچه شود و مدیریت موجودی ها بهینه باشد.

زیربخش‌های صنعت خرده‌فروشی در استانداردهای gs1 عبارتند از:

لباس و منسوجات

مواد غذایی و تره‌بار

خواروبار

کالاهای عمومی