درگذشته، لجستیک یک امر بالقوه، غیرفعال و هزینه‌بر بوده است. امروزه لجستیک یک عامل بسیار مهم و استراتژیک است که قادر به ارائه یک ویژگی رقابتی منحصربه‌فرد و برخی دیگر از مزایا می‌باشد. درواقع، طیف گسترده‌ای از برنامه‌های کاربردی و خدمات درزمینهٔ حمل‌ونقل و مدیریت انبار، به‌واسطه حرکت کالا از تأمین‌کننده مواد به تولیدکننده و درنهایت به مشتری نهایی همراه است.

در زنجیره تأمین جهانی و حقیقی در دنیای امروز، اهمیت مدیریت کارا درزمینهٔ لجستیک و بهینه‌سازی حمل‌ونقل تبدیل به امری بدیهی شده است چراکه ارتباطات و هماهنگی عالی امری بسیار ضروری است و قطعات و کالاها بیش از هر زمان دیگری از مرزها عبور می‌کنند.استفاده از فناوری‌های پیشرفته درزمینهٔ فناوری‌های اطلاعاتی نیز باعث تغییر شکل فعالیت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل شده است. علاوه بر این، خدمات حمل‌ونقل و لجستیک نقش مهمی را در ایجاد برنامه‌های پایداری و نیز کمک به شرکت‌ها برای رسیدن به اهداف مرتبط با مصرف انرژی‌شان بازی می‌کنند. در حقیقت، ملاحظات مربوط به پایداری در زنجیره تأمین نقش مهمی را در انتخاب تأمین‌کنندگان و قراردادها به وجود می‌آورند و باعث می‌شود تا این پایداری تبدیل به یک موضوع کسب‌وکار شود.

به‌وسیله استانداردهای GS1، تیم‌های حمل‌ونقل و لجستیک قادر خواهند بود اطلاعات را استانداردسازی کرده و نیز به خودکارسازی مجموعه اطلاعات بپردازند و درنتیجه به‌جای صرف زمان در نحوه دریافت اطلاعات، زمان بیشتری جهت نحوه استفاده از اطلاعات فراهم کنند. مزایای حاصل عبارت‌اند از:

بهبود کارایی

افزایش شفافیت در جریان کالا و حمل‌ونقل

رسیدگی مؤثرتر و مدیریت موجودی

افزایش امنیت توزیع

تسریع در فرایندها و مبادلات آسان‌تر با گمرکات و سایر سازمان‌های دولتی

مطالعه موردی

افزودن ارزش مشتری با قابلیت ردیابی

قابلیت ردیابی مبداء تا مقصد برای اطمینان از سلامت مواد غذایی