در سال 1973  توافق در خصوص بارکد استاندارد صورت گرفت که انتخاب استاندارد واحدی به نام بارکد  GS1 برای شناسایی محصـولات، توسط رهبران 10 شرکت بزرگ آمریکایی تصویب شد.

با  تاسیس شورای یکپارچه کدگذاری UCC در ایالات متحده در سال 1974  اسکن یک بسته آدامس به عنوان اولین محصول بارکـد گذاری شده در سوپرمارکت​ صورت گرفت.

ایجاد کد 13 رقمی شناسایی جهانی، مبتنی بر بارکد اصلی GS1 در سال 1976 صورت گرفت.

تاسیس انجمـن EAN اروپا در بروکسـل بلژیـک و تصمیم به راه اندازی استاندارد GS1 به منظور بهبود کارایی زنجیره تامین خرده فروشی توسط موسسین انجمن در سال 1977 شکل گرفت.

در سال 1983 استفاده از بارکد به صورت عملیاتی با اثبات سودمندی توسعـه استـاندارد GS1 فراتر از نقطـه فـروش توسط 14-ITF ، به عنوان بارکـد پسـت‌های لجسـتیکی رونق گرفت.

برای دانستن مطالب بیشتر از تاریخچه شکل گیری GS1  لینک زیر را کلیک فرمایید: