با توجه به ویژگی ها و الزامات بهداشت و ایمنی، بخش سلامت نیاز به ایجاد یک زنجیره تامین کآرامد دارد. به خصوص در مورد ایمنی بیماران، زنجیره تامین محصول از اهمیت بسزایی برخوردار است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد که این موضوع نیازمند یک سیستم ردیابی با کارایی بالا می باشد.

به منظور تحقق این نیازمندی ها صنایع گوناگون با تکیه بر استانداردهای GS1  قادر به تحقق اهدافی از جمله بهبود روند تبادلات میان شرکای تجاری، بهینه سازی مدیریت موجودی، کاهش هزینه های عملیاتی و مبارزه با تقلب خواهند شد.امروزه بخش سلامت GS1 بالغ بر 1200 شرکت عضو دارد که منجر به گردهمایی تعداد زیادی از عوامل تعیین کننده مانند تولید کنندگان دستگاههای پزشکی، آزمایشگاههای دارویی، عمده فروشان، انبارها و حمل کنندگان و همچنین بیمارستان ها و داروخانه ها می شود.