پروژه كدينگ وزارت نفت يك پروژه كدينگ درون سازمان می باشد كه توسط مركز ملی شماره‌گذاری كالا و خدمات ايران انجام شده است. قرارداد اين پروژه بين مركز ملی شماره‌گذاری كالا و خدمات ايران و چهار شركت، پالايش و پخش فرآورده‌های نفتی ايران، شركت ملی گاز ايران، شركت ملی نفت ايران و پتروشيمی در سال 89 منعقد شده است. در اين پروژه برای بيش از یک ميليون قلم كالای وزارت نفت، كاتالوگ الكترونيكی و نفت كد صادر شده است. از اهداف مهم اين پروژه موارد زير را می توان نام برد :

  1. شناسايی و كاتالوگ‌سازی اقلام جهت ايجاد زبان مشترك در سطح وزارت نفت . اين امر موجب كاهش تنوع و تعداد کالا در انبارها و استفاده بهینه از اين اقلام درون سازمان می شود.
  2. تلفيق اقلام داراي كد MESC (يكسان سازی شناسايی و كاتالوگ اقلامی كه به نادرست در سطح سازمان به اشكال مختلف شناسايی شده است).
  3. منبع‌يابی (Sourcing) اقلام موجود در مجموعه وزارت نفت و ارتباط با تامين‌كنندگان قلم کالا در كشور. اين مهم با انطباق اطلاعات نفت كدهای صادر شده با بيش از 2.500.000 كاتالوگ از 80.000 توليد و تامين‌كنندگان موجود در بانك اطلاعاتی ايران‌كد صورت می گيرد.