timeline_pre_loader
صحت سنجی بارکد

چرا ارزیابی کیفیت بارکدها مهم است؟

«سرویس تصدیق بارکد» برای همین منظور و توسط دستگاه‌های پیشرفته Barcode Verifier در مرکز GS1 ایران انجام می‌شود و پس از انجام آزمایش‌های لازم بر روی بارکد محصول، گزارشی درباره کیفیت آن بارکد برایتان ارسال خواهد شد. در صورتی که شما تولیدکننده کالا باشید، این گزارش شما را برای ارتقای کیفیت بارکد محصولاتتان راهنمایی می‌کند تا مطمئن شوید که محصولات شما در هر فروشگاه و توسط هر اسکنری، به‌راحتی و به‌سرعت شناسایی می‌شوند. مشتریان و فروشگاه‌ها نیز به همین دلیل از شما سپاس‌گزار خواهند بود!

چگونه از میزان کیفیت یک بارکد مطلع شویم؟

«سرویس تصدیق بارکد» برای همین منظور و توسط دستگاه‌های پیشرفته Barcode Verifier در مرکز GS1 ایران انجام می‌شود و پس از انجام آزمایش‌های لازم بر روی بارکد محصول، گزارشی درباره کیفیت آن بارکد برایتان ارسال خواهد شد. در صورتی که شما تولیدکننده کالا باشید، این گزارش شما را برای ارتقای کیفیت بارکد محصولاتتان راهنمایی می‌کند تا مطمئن شوید که محصولات شما در هر فروشگاه و توسط هر اسکنری، به‌راحتی و به‌سرعت شناسایی می‌شوند. مشتریان و فروشگاه‌ها نیز به همین دلیل از شما سپاس‌گزار خواهند بود!

دستگاه صحه‌گذاری بارکد (Barcode Verifier) چیست؟

دستگاه‌ صحه‌گذاری بارکد، یک ابزار اندازه‌گیری پیشرفته و بسیار دقیق است که بر مبنای استاندارد شماره 15416 سازمان بین‌المللی ISO کار می‌کند و از آن برای تحلیل ویژگی‌ها و شرایط مؤثر بر میزان خوانایی نماد بارکد یا به عبارت دیگر بررسی کیفیت چاپ بارکد، استفاده می‌شود.

ماموریت GS1 ایران در صحه گذاری بارکدها

مرکز GS1 ایران نیز در راستای مأموریت‌ها و اهداف خود، مجهز به یک دستگاه صحه‌گذاری بارکد استاندارد است و از آن برای ارائه خدمات تصدیق بارکد استفاده می‌کند. پس از انجام عملیات تست بارکد توسط کارشناسان این مرکز، گزارشی در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد که اشکالات موجود در بارکد فعلی را بیان کرده و راه‌حل رفع این اشکالات را برای دستیابی به یک بارکد باکیفیت که درست و دقیق عمل می‌کند، ارائه می‌نماید.