در دنیایی که میزان اطلاعات تولیدشده در آن، لحظه‌به‌لحظه در حال افزایش است، استانداردهای GS1 کمک می کنند ، متوجه شویم کدام بخش از این اطلاعات، واقعاً مفید هستند. این استانداردها کمک می کنند زبان مشترکی برای شناسایی، ضبط و تبادل اطلاعات مربوط به زنجیره‌های تأمین و تقاضا در سراسر دنیا ایجاد شود تا مطمئن شویم که اطلاعات ضروری و کاربردی، به راحتی در دسترس هستند، دقیق و صحیح هستند و به راحتی فهمیده و استفاده می شوند. استانداردهای GS1 به چهار دسته کلی زیر تقسیم می شوند:

   

gs1_standards_identify_icon_0 استانداردهای شناسایی (شناسه‌ها)

استانداردهای شناسایی GS1، استانداردهایی هستند که کدها یا کلیدهایی را برای شناسایی یکتا و بی‌ابهام موجودیت‌های مختلف در دنیای واقعی (مانند اقلام تجاری، واحدهای لجستیکی، مکان‌های فیزیکی، اسناد، روابط خدماتی و سایر موجودیت‌ها) تعریف می کنند تا از این کلیدها در سیستم‌های اطلاعاتی استفاده شود.

اطلاعات بیشتر …

gs1_standards_capture_icon_0 استانداردهای ضبط  داده‌ها

در سیستم GS1‌ از حامل‌های داده برای ضمیمه کردن شناسه‌ها و سایر اطلاعات تکمیلی به اقلام فیزیکی استفاده می شود. استانداردهای ضبط داده‌ها، مشخصات حامل‌های داده‌ای همچون کدمیله‌ای (بارکد)، دیتاماتریس و تگ‌های RFID را تعریف می کنند. شرایطی که پویشگرها، سخت‌افزارها و نرم‌افزارها بر اساس آن به استخراج اطلاعات از حامل‌های داده و استفاده از این اطلاعات می پردازند ، در این استانداردها ذکر می شود.

اطلاعات بیشتر …

gs1_standards_share_icon_0استانداردهای تبادل داده‌ها

استانداردهای GS1‌ در حوزه تبادل داده‌ها، شامل استانداردهایی درباره داده‌های اصلی، داده‌های تراکنش‌های تجاری، داده‌های رخدادهای فیزیکی و استانداردهای ارتباطی به‌منظور تبادل این داده‌ها بین شرکای تجاری است. سایر استانداردهای تبادل اطلاعات در سیستم GS1، شامل استانداردهایی در زمینه مکان‌یابی داده‌ها و استانداردهای اعتبارسنجی است که منجر به تضمین امنیت انتقال اطلاعات می شود.

اطلاعات بیشتر …

gs1_standards_use_icon_0  استانداردهای کاربرد اطلاعات (به‌کارگیری)

استانداردهای GS1 در حوزه کاربرد، از ترکیب سه دسته استانداردهای فوق به دست می آیند و در فرایندهایی مانند ردیابی، مدیریت کیفیت داده‌ها و مدیریت کوپن‌های دیجیتالی استفاده می شوند.

اطلاعات بیشتر …

   

استانداردهای GS1 چگونه کار می کنند؟

استانداردهایGS1 با شناسایی محصولات، مکان‌ها دارایی ها و … به صورت یکتا، ضبط دقیق داده‌ها و تبادل الکترونیکی اطلاعات به صورت خودکار، بنیان اطلاعاتی مشترکی برای کسب‌وکارها ایجاد می کنند تا با استفاده از این بنیان مشترک، فرایندهای فیزیکی، اطلاعاتی و مالی خود را با سادگی و دقت بیشتر انجام دهند. علاوه بر این، کسب‌وکارها می توانند با ترکیب استانداردهای مختلف GS1، اثربخشی و کارآیی فرایندهایی مانند «فراخوان بازگشت محصول» را بهبود بخشند.

ics_overview