توانمندسازی در مدیریت اطلاعات محصول برای شرکت‌های کوچک و متوسط

هدف این پروژه ارائه یک روش ساختاری و کاربردی در صنعت است که شامل یک چک‌لیست اصلی و یک دستورالعمل اجرای مدیریت اطلاعات محصول برای رفع نیازهای تجاری است. جداول مقایسه‌ای که به شیوه‌های موجود درزمینه مدیریت اطلاعات اشاره می‌کند نیز در این راهنما آورده شده است.

بررسی اجمالی

سوابق

مدیریت اطلاعات محصول غذایی فرایندی است که به مدیریت مناسب اطلاعات مرتبط با محصول مربوط می‌شود. اطلاعات مشترک مثل توصیف محصول، مواد تشکیل‌دهنده، مواد غذایی، اجزا، مبدا، کد محصول، آزمایش‌های مربوطه یا گزارش‌ها مجوز همراه با اطلاعات‌پایه تبادلی مانند سوابق بارگیری، انقضای کالا و غیره همگی چالش‌های روزانه برای تامین مواد غذایی هستند.

در حال حاضر، شرکت‌های کوچک و متوسط از ترکیبی از سوابق دست‌نویس و صفحات گسترده ورودی دستی برای پشتیبانی از مدیریت اطلاعات محصول خود استفاده می‌کنند. داده‌های محصول همچنین بسیار پراکنده و غیرمتمرکز، خرید و بازرگانی، تدارکات، انبارداری، مالی، و بازاریابی هرکدام یک مجموعه اطلاعات و روش مدیریتی خاص خود رادارند.

داده‌های بزرگ آینده ایمنی غذایی بهتر است!

شرکت عظیم مواد غذایی “نستله ” پیشنهاد داده است که حجم عظیمی از اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط شرکت‌ها ازجمله شرکت خود و مقامات نظارتی مانند آژانس استانداردهای غذایی ((FSA))باید به اشتراک گذاشته شود تا بتواند “برای اطلاعات درباره مشکلات ایمنی مواد غذایی” استخراج شود.

این پروژه “ایجاد قابلیت بر روی مدیریت داده‌های محصول” برای شرکت‌های کوچک و متوسط غذایی ” توسط انجمن ایمنی مواد غذایی سازمان بین‌المللی غذا که توسط gs1 اجرا و توسط صندوق توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط اداره صنعت و صنعت (HKSAR) ، سازمان‌دهی و راه‌اندازی شده است تا روش‌های ساختاری و عملی در صنعت برای مدیریت اطلاعات محصول برای پشتیبانی از الزامات تجارت در اختیار صنعت قرار دهد. جدول مقایسه‌ای که شیوه‌های موجود درزمینه مدیریت اطلاعات را برجسته می‌کند نیز در این راهنما آورده شده است.

چالش‌های امروز

 • انفجاراطلاعات محصول به دلیل افزایش تقاضا (تقاضای مضاعف در سال 2010)
 • هزینه بالایی در مدیریت اطلاعات محصول به دلیل تناسب واردات زیاد و روند طولانی در جمع‌آوری اطلاعات(از یک هفته تا سه هفته)
 • عدم وجود بستر اشتراک صنعت در پرداختن به مدیریت اطلاعات محصول.

اهداف پروژه

 • مجهز کردن صنایع، به‌طورکلی شرکت‌های کوچک و متوسط با کارآمدترین شیوه‌های مربوط به مدیریت اطلاعات محصول
 • ارائه توصیه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به مدیریت اطلاعات محصول
 • تقویت اهمیت و مزایای مدیریت اطلاعات محصول

مزایا

این پروژه به‌طور عمده برای تولیدکنندگان مواد غذایی و واردکنندگان مواد غذایی که نیاز به کنترل داده‌های محصول طراحی‌شده است. مطابق با مشخصات بازار مواد غذایی و آشامیدنی از راهنمای صادرات ۲۰۱۰، ۱۶،۵۵۷ شرکت غذایی در ایران وجود دارند ۱۵۰۰۰ شرکت به‌طورکلی شرکت‌های کوچک و متوسط هستند. این پروژه به شرح زیر خواهد بود:

 • بالا بردن توان رقابتی شرکت‌های کوچک و متوسط در بازار محلی و جهانی
 • بهبود قابلیت صنعت در مدیریت اطلاعات محصول
 • کلیه سطوح همکاری را برای به اشتراک گذاشتن و برقراری ارتباط داده‌های محصول برای دید بهتر ترغیب می‌کند.
 • بهبود روابط تجاری و تقویت اعتماد مصرف‌کننده
 • تصویر هنگ‌کنگ را به‌عنوان یک بهشت غذایی کارآمد و قابل‌اعتماد تقویت کنید.

سری سمینارهای غذایی

سمینار بر اساس موضوع ایمنی مواد غذایی و مدیریت ریسک، استراتژی‌های بازاریابی، فن‌آوری‌های نوآورانه، مسیر و ردیابی برگزار می‌شود ، تا بینش حرفه‌ای و به اشتراک‌گذاری در اختیار ذینفعان صنعت و عموم باشد. در ضمن ، یک روش عملی و دستورالعمل اجرای مدیریت داده‌های محصول را برای تحقق الزامات تجارت ارائه دهید.