دانلود های سامانه ETS

برای دانلود اپلیکیشن تلفن همراه (سیستم عامل اندروید) سامانه ردیابی ، رهگیری و تایید اصالت کالا می توانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید .

برای دانلود نسخه اندروید اپلیکیشن استعلام سامانه ردیابی ، رهگیری و تایید اصالت کالا می توانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید

برای دانلود فایل نمونه بارکد سامانه ردیابی ، رهگیری و تایید اصالت کالا می توانید نسخه فشرده شده با فرمت  .zip یا نسخه .mrt را دانلود نمایید .

دستور العمل کدگذاری شرکت های توزیع برق

دستورالعمل کدگذاری تجهيزات شبکه های توزیع نيروی برق که به منظـور ايجاد امکان رديابی و احراز اصالت تجهيزات مورد استفاده درشبکه توزيع در کميته تخصصی کدگذاری تجهيزات (متشکل از نمايندگان شرکت های توزيع نيروی برق، نمايندگان مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ايران) مورد بررسی و تصويب قرار گرفته است،