قواعد جایگذاری بارکدها بر روی اقلام

اصول كلي جایگذاری نماد کدمیله‌ای بر روی اقلام
اصول كلي زیر در خصوص جایگذاری نماد كدميله ای بايد چه در نقطه فروش و چه در هر جای ديگری از زنجیره تأمین كه اقلام در آن‌جا اسكن مي‌شوند، برای هر نوع بسته‌بندی لحاظ شود. نمادهاي كدميله‌ای كه در جای ديگری غیر از نقطه فروش اسکن مي‌شوند، EAN-13، UPC-A، ITF-14 و GS1-128 هستند. نمادهاي كدميله‌اي EAN-8 و UPC-Eبرای اقلام تجاری خيلي کوچک که درنقطه فروش به فروش می‌رسند استفاده مي‌شوند.

تعداد نمادها

روی یک قلم هرگز نباید نمادهای کدمیله‌ای متعدد که کدهای GTIN متفاوتی را حمل می‌کنند مشاهده شود. اگرچه حداقل یک نماد بر روی هر قلم تجاری الزامی است. در محیط انبار یا محیط‌های توزیع عمومی پیشنهاد می‌شود که از دو نماد که شماره GTIN یکسانی را حمل می‌کنند استفاده شود.

تعیین جهت کدمیله‌ای بر روی کالا

تعیین جهت نماد کدمیله‌ای اصولاً به فرآیند چاپ و انحنای سطح قلم بستگی دارد. اگر فرایند چاپ و انحنا اجازه دهد، بهتر است نماد در حالت «حصار چوبی » جایگذاری شود که در این حالت، میله‌های کدمیله¬ای به حالت عمود بر سطح زمین قرار می‌گیرند. تجربه ثابت کرده است که این دو شیوه در فرآیند اسکن تفاوتی با هم ندارند.

قواعد جامع جایگذاری نماد برای نقطه فروش

اقلام بسته‌بندی‌شده به شکل استوانه
پشت کارت‌های تخت که از پلاستیک شفاف چسبیده‌شده روی محصول تشکیل شده است.
ظروف با دهانه‌ی بزرگ یا کوچک که دارای سرپوش‌های باز و بسته شونده هستند.
مقوای تاشده و درزبندی شده که با چسب چسبانیده شده یا کارتن‌های مقوایی موجدار
اقلام به شکل استوانه که هر دو انتهای آن بسته شده است
شش وجهی‌های پلاستیکی نامنظم یا خمیرهای کاغذی قالب‌بندی شده همراه با درپوش‌های لولایی
ظروف پلاستیکی یا شیشه‌ای به همراه دسته‌های ثابت و درپوش‌های جداشدنی
اقلام دارای ابعاد فیزیکی 450 میلی‌متر (18اینچ) یا بیشتر در هر دو بعد و یا با وزن بیشتر از 13 کیلوگرم

اقلام انتشاراتی (چاپی)

رسانه‌های کاغذی چاپ شده‌ی محدود و طبقه‌بندی شده
ظروف قالبی و مسطح که محصولات در آن‌ها نگهداری می‌شوند و از سر تا ته بسته‌بندی‌شده‌اند

طشت‌ها و لگن‌ها

ظروف گود به همراه درپوش‌های جداشدنی
اقلام تجاری که بسته‌بندی نشده‌اند و اغلب دارای شکل غیرطبیعی هستند و نصب برچسب و اسکن آن‌ها مشکل است
اقلام نصب‌شده یا چسبیده شده بر روی ورقه‌های پهن
اقلام تجاری که می‌توانند به‌صورت مجزا یا به‌عنوان بخشی از سرویس بسته‌بندی‌شده به فروش رسند
اقلام بسته‌بندی نشده با شکل و اندازه خاص