حوزه‌های GS1

خودرو

دفاع و نیروهوایی

لجستیک

بهداشت و درمان

خرده فروشی

دولت

خدمات‌مالی

ساخت و ساز

کشاورزی

بازیافت

مواد غذایی

صنایع همگانی و سوخت

مواد اولیه

گاز

برق

آب

مراقبت بیمار

دارو و داروسازی

تجهیزات پزشکی

خدمات‌ریلی

دریایی

مواد معدنی

مواد شیمیایی

چوب

فلزات

مدیریت نقدینگی

گمرک

کالای متداول

مواد غذایی تازه

کالای مصرفی

پوشاک

نانوایی

لبنیات

محصول

اغذیه فروشی

گوشت و مرغ

غذای دریایی

لوازم آرایشی

کالای متداول

وسایل ورزشی

بینایی

حیوانات خانگی

ابزار

اسباب‌بازی

انتشارات

وسایل الکترونیکی

مبلمان

زندگی سبز

منسوجات

باغبانی

لوازم‌اداری

سرگرمی

نوشیدنی‌ها